Amazing Brain Verbeteren geheugen Gezonde voeding Preventief advies dementie

Ouderdomsvergeetachtigheid of dementie?

Het is algemeen bekend dat het lichaam en het brein achteruitgaan naarmate men een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dit geldt dan vanzelfsprekend ook voor het geheugen. Zodra mensen vergeetachtig worden, denken deze al snel dat dit de eerste tekenen voor de ziekte dementie zijn. Dit is echter in de meeste gevallen helemaal niet het geval, aangezien men gewoon te maken krijgt met ouderdomsvergeetachtigheid. Er zijn een aantal verschillen aan te merken tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie. Deze worden hieronder opgenoemd.

  • Ouderdomsvergeetachtigheid is een verschijnsel dat bij bijna iedereen voorkomt. Er krijgt echter maar 5 tot 7 % van de mensen, die ouder dan 65 jaar zijn, te maken met dementie
  • Bij ouderdomsvergeetachtigheid worden voornamelijk details van bepaalde gebeurtenissen vergeten, terwijl dementie er juist voor zorgt dat de gehele gebeurtenis vergeten wordt.
  • Daarnaast is bij bij ouderdomsvergeetachtigheid alleen sprake van vergeetachtigheid. Dementie kent echter nog meer problemen dan alleen deze vergeetachtigheid. Zoals het niet opslaan van nieuwe dingen en bepaalde stoornissen bij het uitvoeren van vaardigheden die vroeger helemaal automatisch verliepen.
  • Bij de ouderdomsvergeetachtigheid komt het vaak voor iemand ergens niet op kan komen, terwijl diegene wel weet dat het ergens in zijn hoofd moet zitten en op het puntje van zijn tong ligt. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het bij ouderdomsvergeetachtigheid moeilijk is om bepaalde informatie in het geheugen te zoeken. Dit is een groot verschil met dementie, aangezien deze tot gevolg heeft dat men geen nieuwe informatie meer kan opslaan en dus alleen nog maar met herinneringen van lang geleden blijven zitten.
  • Bij dementie wordt de vergeetachtigheid vaak opgemerkt door de mensen in de naaste omgeving, zoals de partner en familie. Bij ouderdomsvergeetachtigheid is het vaak de persoon zelf die merkt dat hij/zij dingen vergeet.
  • Als laatste is het nog zo dat ouderdomsvergeetachtigheid erg lastig kan zijn, maar dat men wel nog in staat is om voor zichzelf te zorgen. Bij dementie is dit echter niet het geval en deze kan op een gegeven moment niet meer zelfstandig functioneren.