Preventief advies dementie Amazing Brain Brain waves Gezonde voeding

Privacy & Disclaimer

Geheugenwebsite.nl is nauwkeurig en met volledige zorg opgesteld. Ondanks deze nauwkeurigheid bestaat de mogelijkheid dat de door ons gedeelde informatie foutief en/of onvolledig is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan Geheugenwebsite.nl op de gedeelde informatie. Daarnevens kan deze informatie ten alle tijden aangevuld en/of gewijzigd worden door Geheugenwebsite.nl, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten uiterste verboden om auteursrechtelijke beelden en/of informatie van Geheugenwebsite.nl openbaar te maken, te delen of te archiveren, zonder voorafgaand akkoord van Geheugenwebsite.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van daden en/of beslissingen gebaseerd op onze gedeelde informatie, wordt door ons niet erkend. Daarbij erkennen wij geen aansprakelijkheid op het mogelijk niet of slecht functioneren van deze website. Op Geheugenwebsite.nl wordt u doorverwezen naar externe websites, door middel van links. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Geheugenwebsite.nl erkent derhalve ook geen verantwoordelijkheid over de kwaliteit, het functioneren en de inhoud van deze websites.

Cookies

Geheugenwebsite.nl maakt gebruik van cookies. Cookies leggen het gedrag van bezoekers vast, analyseren en delen deze informatie zodat de website beter op u afstemt. Hierbij worden uw persoonlijke gegevens niet gebruikt. Indien u dus wilt dat Geheugenwebsite.nl optimaal functioneert, accepteert u deze cookies.

Privacy

Op Geheugenwebsite.nl wordt tevens gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze advertentiebedrijven tonen advertenties aan u bij uw bezoek aan de website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen belangstelling voor heeft. Ook deze advertentiebedrijven gebruiken enkel de informatie die de cookies vastleggen. Er wordt geen gebruik gemaakt van uw persoonlijke gegevens.

Geheugenwebsite.nl houdt ten alle tijden het recht deze privacy & disclaimer te veranderen, indien ons beleid of de wet daartoe aanleiding geven. Bovendien is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldend voor Geheugenwebsite.nl en niet voor de websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.