Amazing Brain Verbeteren geheugen Ouderdomsvergeetachtigheid of dementie? Gezonde voeding

De werking van het geheugen

Het geheugen is in principe een lastig te omschrijven begrip. In feite is het zo dat het geheugen informatie opslaat, die je naderhand ergens voor kunt gebruiken. Hoe het geheugen deze informatie precies tot zich neemt en verwerkt, wordt hier op deze pagina allemaal uitgelegd.

Opnemen van informatie

De informatie die wordt waargenomen, wordt via de zintuigen opgenomen. Deze info wordt een aantal milliseconde vastgehouden, waarna deze wordt verwerkt. Hierna komt de informatie in het kortetermijngeheugen terecht, waar het vervolgens enkele minuten wordt vastgehouden. In deze tijd wordt de informatie herkend, geselecteerd en tevens georganiseerd. De informatie die wordt opgeslagen, wordt vervolgens naar het langetermijngeheugen gebracht. In principe kan deze informatie voor de rest van het leven daar worden opgeslagen, waarna het vervolgens weer kan worden teruggehaald, ofwel herinnerd. Er zijn echter meerdere langetermijngeheugens bekend, waarin allerlei verschillende informatie wordt opgenomen. Zo neemt het declaratief geheugen alleen feitenkennis op, terwijl het procedureel geheugen allerlei vaardigheden opneemt.

Een goed werkend geheugen

Het opnemen van informatie kan alleen goed gebeuren als er voldoende aandacht aan deze informatie wordt besteed. Zodra dit onbewust wordt gedaan, wordt er gesproken van passief leren. Actief leren betekent dan vanzelfsprekend dat er bewust iets onthouden wordt. Zodra er geen aandacht aan de informatie wordt gegeven, doordat men is afgeleid door iets, zal de informatie niet verder komen dan het kortetermijngeheugen. Het is dus belangrijk dat er genoeg tijd wordt gegeven aan het verwerken en het opslaan van informatie in het langetermijngeheugen. Zodra er meer tijd aan iets wordt besteed, zal er immers ook meer aandacht aan worden besteed.

De hersenen in combinatie met het geheugen

Het geheugen bevindt zich niet op één plaats in de hersenen, aangezien er veel verschillende gebieden betrokken zijn bij het onthouden en vergeten van informatie. De hersenen maken gebruik van een soort filter, aangezien deze niet zo groot zijn om alle informatie, die men gedurende het leven opdoet, onthoudt. Alleen de belangrijke informatie wordt opgeslagen en de niet toedoende informatie wordt bewust vergeten.